Du er her:

Skal du begynne på Løpsmark skole?

Er du skolebegynner?

Hvis du er registrert med adresse i skolens område i folkeregisteret, vil skolen kalle inn til innskriving i månedsskiftet november/desember. Har du ikke fått brev fra skolen innen slutten av november, ta kontakt.

Hvis du har flyttet til området i løpet av høsten, eller planlegger å flytte til området før skolestart, ta kontakt med skolen for å bli registrert.

Alle skolebegynnere må fylle ut skjema for innmelding. Dette får du i brevet fra skolen om innskriving, eller du kan laste det ned fra menyen til høyre.

Er du begynt på skolen og skal flytte til vår skolekrets?

Da må du så snart du vet at du skal flytte ta kontakt med egen skole, og gjerne oss. Når du vet adresse ol. vil din skole skrive flyttemelding til oss.

Løpsmark skole ønsker mest mulig informasjon for å gi nye elever en så god start som mulig. Dersom du flytter fra en annen kommune, ber vi derfor om at dere ber skolen ta kopi av relevante dokumenter, som f.eks. referater fra kontaktmøter det siste året, resultater av kartlegginger osv. og sende til Løpsmark skole.

 

Oversikt over skolekretser i Bodø kommune

Skolene i Bodø kommune