Du er her:

Løpsmark skoles historie

Skolens historie starter i en enebolig i Skivik skoleåret 80/81. Provisoriet med sine 2 klasserom skal vise seg å bli langvarig. Elevtallet økte. De siste årene drev vi skole i 2 skift.

1980/81: 11 gutter og 4 jenter utgjør 1 klasse (1.kl.) = 15 elever
1986/87: 50 gutter og 43 jenter utgjør 4 klasser (1-3) = 109 elever
1991/92: Første året på Løpsmark skole (Tunet) med 6 klasser og 113 elever (1-3)
Nå har vi også fått SFO som har sine lokaler sammen med klubben i kjelleren.
Skivik skole utbygges til å bli Skivik barnehage som den er i dag.
1997/98: Aspen klar for SFO og 1.klassene.
I disse årene fullførte elevene barneskolen på Rønvik skole.
1998/99:Smia er tatt i bruk med idrettshall og 280 elever (1-6).
1999/00: 340 elever og 1-7. Skolen er ferdig utbygd og har likevel 2 klasser for mye. Skolen har nå 38 ansatte + Basement som styres av Kulturkontoret. Hallen m.m. administreres av Nordstranda Nærmiljøsenter.
2006/2007: Første 8. trinn, dvs første ungdomstrinn.
Høsten 2007 sto Berget ferdig - skolen hadde 399 elever. Ungdomstrinnselevene fra Skaug kommer hit.
2008/2009: Første 10.trinnet uteksamineres. Skolen har rundt 450 elever, og 60 tilsatte.
Høsten 2011: Basement flytter over til Bratt'n. Skolen overtar lokalene.

Løpsmark skole ligger i Bodø kommune, ca. 7 km nord for sentrum. Skolen har ca 300 elever og ca 45 ansatte. Beliggenheten er ideell. Vi har tilgang til det meste av det naturen her i Nordland har å by på. Fjære, skog og fjell blir flittig benyttet til fysisk fostring og uteskole.