Du er her:

SFO

På Løpsmark skole ønsker vi å tilby et variert og godt tilbud til de elevene som har plass i SFO. På ettermiddagene har vi noen dager aktivitetsgrupper som starter opp i etterkant av at vi har servert et måltid. Aktivitetene foregår både ute og inne i skolens lokaler. Barna på 2.-4. trinn vil få valgmuligheter enkelte dager i forhold til aktiviteter som tilbys. Det er aktiviteter som for eksempel «fotballgruppe», «turn og lek i gymsalen», «forming», «bordtennis». På Løpsmark SFO har vi barns medbestemmelse i fokus, vi lytter til barnas ønsker i forhold til de aktivitetene vi tilbyr og barna kan alltid velge «frilek» - noe som ofte er det mest populære!

Hver torsdag har barna på 3. og 4. trinn «Torsdagsklubb» med matlaging og aktivitet.

I år, som i fjor, vil vi delta på FORUTS barneaksjon og avslutte med å invitere dere foreldre på kafe`/loddsalg til inntekt for barneaksjonen.

https://forut.no/barneaksjonen/

Kontaktinformasjon

Aspen:                                                            75 55 69 20

Rødkløver (her spiser 3. og 4. trinn):             75 55 69 95

Mobil SFO:                                                     95 41 95 76

Basement:                                                     75 55 69 18

Kontor daglig leder SFO:                               75 55 69 21

Eirin.Gryt@bodo.kommune.no