Du er her:

Skolehelsetjenesten ved Løpsmark skole

Skolehelsetjenesten er et lett tilgjengelig tilbud for deg som er elev i grunnskolen og videregående skole. Vi jobber for å fremme god helse og trivsel, vi gir veiledning, foretar helseundersøkelser, gir vaksiner og tilbyr oppfølging ved behov. Helsesøster har taushetsplikt. Vi samarbeider bredt tverrfaglig og kan hjelpe med å finne veien videre og eventuelt henvise ved behov. Helsesøster har åpen dør for alle elever. Vi oppfordrer også foresatte og lærere til å ta kontakt med oss.

 

Helsesøster Dagmark Staurbakk Eliassen    

Helsesøster Dagmar Staurbakk Eliassen 

Kontortid:
Mandag - onsdag 08:00 - 15:30

Helsesøsters kontor ligger i 1. etg på Smia

Tlf: 75 55 69 16 / 974 70 685
Mail: dagmar.staurbakk.eliassen@bodo.kommune.no