Du er her:

SØKE/ENDRE SFO PLASS

Søknad om SFO-plass sendes skolen innen 15.mars. Når en elev har fått SFO-plass gjelder denne fram til eleven avslutter 4.trinn. En SFO-plass kan sies opp/endres med virkning fra den 1. i måneden. Oppsigelser gjøres med 2 måneders varsel og endringer med 1 måneds varsel.

Dersom en for eksempel ønsker å si opp en plass fra 1.mai, må det leveres en oppsigelse minimum 2 måneder før. Altså før utgangen av den 28.februar.

Dersom en eksempelvis ønsker å redusere plass i SFO fra den 1.april, må det leveres endringsmelding minimum 1 måned før. Altså før utgangen av den 28.februar.

Søknadsskjema og skjema for oppsigelse finner dere på hjemmesiden.

Foreldrebetaling SFO - priser pr. 02.01.2017:

5 dager pr. uke kr. 2517,-

4 dager pr. uke kr. 2050,-

3 dager pr. uke kr. 1580,-

2 dager pr. uke kr. 1301,-

1 dag pr. uke kr. 868,-  (Kan brukes om en har behov for kun SFO på morgenen hver dag)

Opphold pr. enkelt dag kr. 267,-

Husstander med lav inntekt under 3,5 G i brutto årsinntekt beregnet pr husstand kan få redusert foreldrebetaling.  Barn med behov for styrket SFO på 5.-7. trinn har rett til friplass SFO-tilbudet fra skolestart i august til skoleslutt i juni.  Alle barn, trinn 1.-7. må betale for tilbudet på sommer-SFO.

Sommer – SFO:

Sats pr. dag kr. 152,-

Sats pr. uke kr. 760,-