Du er her:

SØKE/ENDRE SFO PLASS

SØKE/ENDRE SFO PLASS

Søknad om SFO-plass sendes skolen innen 15.mars. Når en elev har fått SFO-plass gjelder denne fram til eleven avslutter 4.trinn.

Slik søker du:

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (krever pålogging). Det gjøres oppmerksom på at det er søker som blir registrert som betaler.

 

Hvordan endre eller si opp plassen:

Oppsigelse av plass gjøres via Visma Flyt (https://skole.visma.com/bodo) – krever pålogging. Oppsigelsestiden er 2 måneder med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Dersom en for eksempel ønsker å si opp en plass fra 1.mai, må det leveres en oppsigelse minimum 2 måneder før. Altså før utgangen av den 28.februar. Ved oppsigelse etter 1. april betales det for SFO ut juni måned.

Ønsker du å endre oppholdstid må det meldes via Visma Flyt (https://skole.visma.com/bodo) - krever pålogging. Endring må gjøres med en måneds varsel med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Dersom en eksempelvis ønsker å redusere plass i SFO fra den 1.april, må det leveres endringsmelding minimum 1 måned før. Altså før utgangen av den 28.februar.

 

Hva koster det?

Priser pr. 01.01.18

5 dagers tilbud

Kr. 2 582

4 dagers tilbud

Kr. 2 103

3 dagers tilbud

Kr. 1 621

2 dagers tilbud

Kr. 1 335

1 dags tilbud *

Kr. 891

*1 dags plass kan også benyttes til kun morgen SFO

Prisene inkluderer et enkelt måltid.

Prisene justeres årlig av bystyret.

Foreldrebetaling/fakturering:

SFO faktureres med forfall den 20. i hver måned. Det er søker som blir registrert som mottaker av faktura. Betaling skjer etterskuddsvis. Juni faktureres med 65% og august med 35%.

Juli er betalingsfri måned.

Sommer SFO

Sommer- SFO som starter ved skoleslutt og avsluttes ved skolestart. Det må søkes særskilt om Sommer- SFO og det er egne satser.